TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 22/11/2011, 19:17
MinhTuan
MinhTuan

Admin


Mình code lại bằng PHP + MySQL bạn tham khảo nhé big green

Code create table + insert sample data:
Code:
--
-- Table structure for table `menu`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `menu` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(30) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `parentid` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=9 ;

--
-- Dumping data for table `menu`
--

INSERT INTO `menu` (`id`, `name`, `parentid`) VALUES
(1, 'a', 0),
(2, 'b', 4),
(3, 'c', 4),
(4, 'd', 1),
(5, 'e', 1),
(6, 'f', 0),
(7, 'g', 6),
(8, 'h', 6);

code file index.php
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Mutil level menu code by nhtera</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css"/>
</head>
<body>

<?php
$conn=mysql_connect("localhost", "root", "") or die("can't connect database");
mysql_select_db("testmenu",$conn);
$mn = "";
function menu($id)
{
  global $mn;
  $sql = "select * from menu where parentid=".$id;   
  $query = mysql_query($sql);
  while($row = mysql_fetch_assoc($query))
  {
        $mn.= "<li><a href='#'>".$row['name']."</a><ul>";
          menu($row['id']);
        $mn.= "</ul></li>";     
  }     
}
menu(0);
$mn = str_replace("<ul></ul>", "", $mn);
echo '<div id="wrapper"><div id="mainNav"><h1>Main Menu</h1><ul>'.$mn.'</ul></div></div>';
?>
</body>
</html>


code file styles.css
Code:
/* CSS Document */
*{margin:0; padding:0;}
#wrapper{
  width: 500px;
  margin: 40px auto;
  line-height: 2em;
  font-size: 12px;
}

/******Menu******/
#mainNav {
width: 200px;
}

#mainNav h1 {
font-size:14px;
text-align: center;
background: #3883cc;
color: white;
-moz-border-radius: 5px 5px 0px 0px;
-webkit-border-radius: 5px 5px 0px 0px;

}

#mainNav ul {
list-style: none;
border:1px solid #bccbd8;
}

#mainNav ul li {
position: relative;
border-bottom: 1px solid #bccbd8;
}

#mainNav ul li a{
color: #1e5b7e;
text-decoration: none;
padding: 5px 5px 5px 5px;
}

#mainNav ul li a:hover{
text-decoration: underline;
}

#mainNav ul li ul {
  position: absolute;
  top: -1px;
  left: 198px;
  display: none;
}

#mainNav ul li:hover ul {
  display: block;
  width: 100%;
}

#mainNav ul li:hover ul li ul {
  display: none;
}

#mainNav ul li ul li:hover ul {
  display: block;
  width:100%;
}

Bổ sung thêm code bằng asp + sql server
Code create database
Code:
CREATE DATABASE testmenu

GO

USE testmenu

GO

CREATE TABLE [menu](
[id] INT not null,
[name] NVARCHAR(50) not null,
[parentid] INT not null
)

GO

INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (1, 'a', 0)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (2, 'b', 4)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (3, 'c', 4)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (4, 'd', 1)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (5, 'e', 1)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (6, 'f', 0)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (7, 'g', 6)
INSERT INTO [menu]([id],[name],[parentid]) VALUES (8, 'h', 6)

Code file index.asp
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css"/>
</head>
<body>

<%
conn = "provider=SQLOLEDB;server=.;database=testmenu;uid=sa;pwd=1234567"
mn = ""
sub menu(id)
  set rs = Server.createObject("ADODB.RecordSet")
  rs.open "select * from menu where parentid="&id,conn   
  while not rs.eof
  mn=mn&"<li><a href='#'>"& rs("name")&"</a><ul>"
  menu rs("id")
  mn=mn& "</ul></li>"
  rs.movenext 
  wend     
end sub
menu 0
mn = replace(mn,"<ul></ul>","")
Response.write("<div id='wrapper'><div id='mainNav'><h1>Main Menu</h1><ul>"&mn&"</ul></div></div>")
%>
</body>
</html>

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum