TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 25/2/2012, 14:51
MinhTuan
MinhTuan

Admin


Do nhiều bạn chưa lấy Sổ tay sinh viên nên mình viết lên đây cho các bạn theo dõi + thảo luận vấn đề còn thắc mắc.

 Thời gian học và thi của kỳ chính thứ 2 như sau:
- Học học phần thực tập tốt nghiệp từ ngày 19-3-2012 đến ngày 12-5-2012
- Làm đồ án /KLTN hoặc học các học phần tương đương từ ngày 14-5-2012 đến ngày 17-6-2012.

Sinh viên làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp thỏa mãn yêu cầu sau:
- Tích lũy đủ số học phần tính đến hết kỳ chính thứ 5 của khóa học.
- Số lượng sinh viên làm đồ án / khóa luận tốt nghiệp = 30% sinh viên (tính theo điểm trung bình trung tích lũy).  Đôi với sinh viên không được làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp sẽ học thay thế bằng 2 môn sau: "Nhập môn lý thuyết nhận dạng" và " Một số phương pháp tính toán khoa học và phần mềm tính toán"


- Xét sinh viên làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp: 04/04/2010 => 06/04/2012
- Ra quyết định sinh viên làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp: 09/04/2012 => 15/04/2012
- Sinh viên đăng ký học phần thay thế làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp: 16/04/2012 => 21/04/2012.

P/s: Theo nguồn tin chưa chính thức thì TTTN sinh viên lựa chọn 2 hình thức thực tập sau:

-Thực tập tại trường dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
- Thực tập tại doanh nghiệp ( lĩnh vực CNTT). Doanh nghiệp do sinh viên tự đăng ký, liên hệ hoặc có thể sẽ có 1 số doanh nghiệp liên kết với nhà trường.

Có gì thắc mắc mọi người vào đây thảo luận nhé.
Chúc mọi người thực tập đạt kết quả tốt!
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 1/3/2012, 20:40
MinhTuan
MinhTuan

Admin


TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Khoa công nghệ thông tin
____________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________KẾ HOẠCH
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CÁC LỚP CĐ-K11
Căn cứ theo tiến độ đào tạo các lớp Cao đẳng Khóa 11– ngành Tin học ứng dụng thuộc Khoa CNTT, Ban chủ nhiệm Khoa Công nghệ thông tin thông báo kế hoạch Thực tập tốt nghiệp tới giáo viên và sinh viên như sau:

 1. Đối tượng.


 • Tất cả các sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 11– ngành Tin học ứng dụng thuộc Khoa CNTT.
 • Sinh viên phải tích lũy đủ số học phần, tín chỉ được quy định trong chương trình.

 1. Thời gian thực hiện Thực tập tốt nghiệp.

  • 08 tuần: từ ngày 19/03/2012 đến ngày 12/05/2012.

 • Kế hoạch cụ thể

  • Từ ngày 01/03/2012 đến ngày 13/03/2012: Các đ/c GVCN thông báo danh sách các đề tài Thực tập tốt nghiệp (TTTN) đến sinh viên lớp mình chủ nhiệm để sinh viên đăng ký và lựa chọn tên đề tài cùng với Giáo viên hướng dẫn (GVHD).
  • Thông báo cho sinh viên biết quy định về việc chọn đề tài và GVHD như sau:


  • Mỗi GVHD chỉ được nhận hướng dẫn tối đa 10 sinh viên.
  • Quy định tối đa 2 sinh viên chung 01 đề tài, nếu được sự đồng ý của GVHD.
  • Trường hợp sinh viên không chọn được GVHD thì vẫn đăng ký chọn đề tài và tập hợp theo lớp gửi lại lại file đăng ký theo mẫu cho Ban chủ nhiệm Khoa trước ngày 13/03/2012, sau đó Khoa sẽ phân công GVHD.
  • Sinh viên có thể đăng ký chọn đề tài, GVHD ngoài danh sách các đề tài, danh sách GVHD mà Khoa CNTT đưa ra, nhưng phải được sự đồng ý của Hội đồng khoa học khoa CNTT.   • Từ ngày 06/03/2012 đến ngày 14/03/2012 các đ/c GVHD gửi lại file danh sách sinh viên đăng ký mình hướng dẫn cho đ/c Hiệp hoặc Văn Thắng.
   • Ngày 16/03/2012 Khoa CNTT sẽ công bố danh sách đề tài TTTN của sinh viên và GVHD bằng file mềm gửi GVCN, GVHD hoặc niêm yết tại Văn phòng khoa CNTT.
   • Từ 19/03/2012 đến 24/03/2012: các sinh viên Thực tập tốt nghiệp đến gặp giáo viên hướng dẫn nhận nhiệm vụ và làm thực tập tốt nghiệp. Các giáo viên được phân công, thực hiện hướng dẫn theo đúng quy định.
   • Từ 26/03/2012 đến 20/04/2012: Giáo viên hướng dẫn nộp phiếu giao đề tài về VP Khoa để Khoa duyệt.
   • Từ 23/04/2012 đến 04/05/2012: Giáo viên hướng dẫn nhận lại phiếu giao đề tài TTTN (đã duyệt), giao cho sinh viên.
   • Từ 07/05/2012 đến 12/05/2012: Chấm Báo cáo TTTN (có kế hoạch cụ thể, thông báo sau).

  Lưu ý:


   • Trong thời gian làm TTTN đối với các đề tài mà cần thiết phải đi thực tế tại các cơ sở ngoài trường thì GVHD phải đăng ký xin giấy giới thiệu của nhà trường, GVHD phải trực tiếp liên hệ, làm việc với cơ sở nơi sinh viên đến thực tập để kết hợp hướng dẫn và quản lý sinh viên.
   • Trong thời gian thực tập SV phải thực hiện viết các báo cáo, nhật ký thực tập, kế hoạch tuần, kế hoạch toàn đợt … theo sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn.
   • Những sinh viên không chấp hành đúng quy định của Khoa và nhà Trường sẽ không được bảo vệ TTTN.

  Khoa yêu cầu các đ/c trưởng bộ môn, giáo viên hướng dẫn đã được phân công thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch này.
  Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012
  P.TRƯỞNG KHOA  Phạm Văn Hiệp

 • View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

  Thích

  Báo xấu [0]

  Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
  Trả lời nhanh
  on 1/3/2012, 20:42
  MinhTuan
  MinhTuan

  Admin

  Danh sách: Đề tài & Giáo viên hướng dẫn
  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkrXnb8IZG7-dFk3aEU3aERpNGlDQnczQy1HM0lYaFE

  Mọi người sau khi liên lạc, đăng ký với giáo viên xong thì vào đây ghi kết quả đăng ký để tổng hợp gửi lên khoa nhé.
  https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AkrXnb8IZG7-dHVEV3FDb1UzcVc4YVJBUjdVU2gxLUE

  Thân.
  View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

  Thích

  Báo xấu [0]

  Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
  Trả lời nhanh

  Thích

  Báo xấu [0]

  Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
  Trả lời nhanh

  Back to topMessage [Page 1 of 1]

    © FMvi.vn

  « Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

  Bài viết liên quan

   Quyền hạn của bạn:

   You cannot reply to topics in this forum