TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 11/5/2011, 08:56
avatar
avatar

Member
#included
#include
#include
class ve
{
public:
double giagoc;
char ngay[30];
char dcxp[50];
char tp[40];
char tl[30];
char tnsx[50];
void nhap()
{
cout<<"\n gia ve goc: "<cin>>giagoc;
cout<<"\n ngay chieu phim: ";
gets(ngay);fflush(stdin);
cout<<"\n dia chi rap chieu phim: ";
gets(dcxp);fflush(stdin);
cout<<"\n ten phim: ";
gets(tp);fflush(stdin);
cout<<"\n the loai phim: ";
gets(tl);fflush(stdin);
cout<<"\n nuoc san xuat phim: ";
gets(tnsx);fflush(stdin);
}
void xuat()
{
cout<<"\n gia ve goc: "<cout<<"\n ngay chieu phim: "<cout<<"\n dia chi rap chieu phim: "<cout<<"\n ten phim: "<cout<<"\n the loai: "<cout<<"\n nuoc san xuat phim: "<}
};
class veNL:public ve
{
float mgg1;
double giave1;
public:
void nhap1();
double tgg1();
void xuat1();
};
class veTE:public ve
{
float mgg2;
double giave2;
public:
void nhap2();
double tgg2();
void xuat2();
};
void veNL::nhap1()
{
ve::nhap();
cout<<"\n gia ve: ";
cin>>giave1;
cout<<"\n muc giam gia: ";
cin>>mgg1;
}
double veNL::tgg1()
{
return (giave1*mgg1)/100;

}
void veNL::xuat1()
{
ve::xuat();
cout<<"\n gia ve: "<cout<<"\n muc giam gia: "<}
void veTE::nhap2()
{
ve::nhap();
cout<<"\n gia ve: ";
cin>>giave2;
cout<<"\n muc giam gia: ";
cin>>mgg2;
}
double veTE::tgg2()
{
return (giave2*mgg2)/100;
}
void veTE::xuat2()
{
ve::xuat();
cout<<"\n gia ve: "<cout<<"\n muc giam gia: "<}
void main()
{
clrscr();
veNL a;
cout<<"\n thong tin ve nguoi lon:"<
a.nhap1();
a.xuat1();
cout<<"\n gia ve sau khi dc giam gia: "<veTE b;
cout<<"\n thong tin ve tre em: "<
b.nhap2();
b.xuat2();
cout<<"\n gia ve sau khi dc giam gia: "<getch();
}
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThanhTrieu
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum