TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 18/3/2011, 22:22
MinhTuan
MinhTuan

Admin

Phân loại kết quả rèn luyện.

1.
Kết quả rèn luyện được phân thành các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình khá,
trung bình, yếu và kém.

a) Từ 90 đến 100 điểm: loại xuất sắc;

b) Từ 80 đến dưới 90 điểm: loại tốt;

c) Từ 70 đến dưới 80 điểm: loại khá;

d) Từ 60 đến dưới 70 điểm: loại trung
bình khá;

đ) Từ 50 đến dưới 60 điểm: loại trung
bình;

e) Từ 30 đến dưới 50 điểm: loại yếu;

g) Dưới 30 điểm: loại kém.
2.
Kết quả rèn luyện của những học sinh, sinh viên bị kỷ luật trong học kỳ từ mức
cảnh cáo trở lên không vượt quá loại trung bình; những học sinh, sinh viên bị kỷ
luật trong học kỳ ở hình thức khiển trách không được vượt quá loại trung bình
khá.

ĐÁNH GIÁ KẾT QỦA RÈN
LUYỆN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM1. Đánh giá về ý thức
và kết quả học tập: (điểm đánh giá từ 0 đến 30)


0 < Điểm kỳ hiện tại < 1 Cộng 0 điểm
1 < Điểm kỳ hiện tại < 2 Cộng 10 điểm
2 < Điểm kỳ hiện tại < 3 Cộng 15 điểm
3 < Điểm kỳ hiện tại < 4 Cộng 20 điểm

HS, SV tham gia các đề tài NCKH cấp khoa, cấp trường, tham gia các câu lạc bộ
NCKH, cải tiến mô hình học tập, robocon..., hoặc là thành viên đội tuyển tham
gia dự thi HS,SV giỏi các cấp. ==>> Cộng 10 điểm

2. Đánh giá về ý thức
và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường, ký túc xá và nơi cư
trú: (điểm đánh giá từ 0 đến 35)Nội dung các tiêu
chuẩn


Điểm


a1


Chấp hành đúng, đầy
đủ mọi nội quy và các quy định của nhà trường trong học tập, sinh hoạt trong
ký túc xá và nơi cư trú.


5 đ


a2


Vi phạm ở mức độ
nhẹ, giáo dục, nhắc nhở có ý thức tiếp thu sửa chữa.


3 đ


a3


Vi phạm ở mức độ
cao hơn


0 đ


b1


Nghỉ học có lý do
chính đáng không quá 2 ngày, Đi học đúng giờ.10 đ


b2


Nghỉ học có lý do
chính đáng không quá 3 ngày hoặc số lần đi học muộn không quá 1 lần.


8 đ


b3


số lần đi học muộn
không quá 2 lần hoặc số lần bỏ tiết không quá 1 lần


4 đ


b4


số lần đi học muộn
không quá 3 lần hoặc số lần bỏ tiết không quá 2 lần.


2 đ


b5


Vi phạm ở mức độ
cao hơn


0 đ


c1


Quan hệ bạn bè đúng
mực,

Lễ phép với giáo viên, giảng viên CBCNVC trong nhà trường.


10 đ


c2


Nếu vi phạm khuyết
điểm


0 đ


d1


Không vi phạm quy
chế thi, kiểm tra


5 đ


d2


Vi phạm quy chế
thi, kiểm tra ở mức độ khiển trách3 đ


d3


Vi phạm quy chế
thi, kiểm tra ở mức độ cảnh cáo.1 đ


d4


Vi phạm quy chế
thi, kiểm tra ở mức độ cao hơn.0 đ


e1


Đóng học phí đầy
đủ, đúng kỳ hạn.


5 đ


e2


Đóng học phí không
đúng hạn.


0 đ
3. Đánh giá về ý thức
chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tham gia
các hoạt động chính trị – xã hội, Văn hoá, Văn nghệ, TDTT: (điểm đánh giá từ 0
đến 30)Nội dung các tiêu
chuẩn


Điểm


a1


Chấp hành chủ
trương của Đảng, Chính sách và pháp luật của Nhà nước, không vi phạm các tệ
nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn cơ sở vật chất, thiết bị trong
trường học.


10 đ


a2


Nếu vi phạm một
trong các nội dung tại điểm a10 đ


b1


Tích cực tham gia
các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Nhà nước… các sân chơi dành cho HS, SV do nhà
trường, khoa, Trung tâm tổ chức, tham gia hưởng ứng tuyên truyền quyên góp
ủng hộ HS, SV nghèo vượt khó, HS, SV các vùng bị thiên tai, bão lũ, tham gia
phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội...10 đ


b2


Tham gia các hoạt
động nhưng chưa tích cực, nhiệt tình…5 đ


b3


Không tham gia hoạt
động


0 đ


c1


Tích cực tham gia
các hoạt động của nhà trường, Đoàn TN, Hội SV, Khoa, Trung tâm, của lớp triển
khai như: Thể dục - Thể thao, Văn hoá - Văn nghệ, vệ sinh môi trường, nếp
sống văn minh v.v...


10 đ


c2


Tham gia các hoạt
động nhưng chưa nhiệt tình, hăng say…5 đ


c3


Không tham gia hoạt
động


0 đ
4. Đánh giá về ý thức
và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, các đoàn thể, tổ chức trong nhà
trường: (điểm đánh giá từ 0 đến 5)

-
Cán bộ lớp + 5 điểm


-
Nhóm trưởng + 3 điểm

View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum