TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 5/1/2011, 01:16
avatar
avatar

Admin

Đề thi môn MẠNG MÁY TÍNH (0.25đ/câu)


Câu 1. Địa chỉ
IP nào dưới đây là địa chỉ lớp B:


a) 127.1.2.3


b) 126.2.3.4


c)
128.1.2.3 d


d) Câu
a) và c)


Câu 2.
Số máy tính nhiều nhất có thể có trong mạng thuộc
lớp B là:


a) 254


b) 255


c) 256


d)
Cả a, b, và c đều
saiCâu 3. Địa chỉ
IP nào sau đây thuộc lớp C:


a)
182.198.72.1 / 190.184.254.20


b)
195.148.21.10 /
222.222.222.222c)
225.198.20.10


d)
a và b đúng


Câu 4. Địa chỉ
IP nào sau đây là hợp lệ:


a)
1.2.3.4


b)
123.456.213.0


c)
256.240.0.1


d)
câu a) và c)


Câu 5.
Giải địa chỉ lớp C là:


a) 0.0.0.0
– 127.255.255.255


b) 128.0.0.0
– 191.255.255.255


c)
192.0.0.0 –
223.255.255.255d) a
b c đều sai


Câu 6.
Giải địa chỉ lớp B là:


a) 0.0.0.0
– 127.255.255.255


b)
128.0.0.0 –
191.255.255.255c) 192.0.0.0
– 223.255.255.255


d) a
b và c đều sai


Câu 7.
Giải địa chỉ lớp A là:


a) 0.0.0.0
– 127.255.255.255


b) 128.0.0.0
– 191.255.255.255


c) 192.0.0.0
– 223.255.255.255


d)
a b và c đều sai


Câu 8.
Subnet Mask chuẩn (mặc định) của lớp B:


a) 255.0.0.0


b) 255.255.255.255


c) 255.255.0.0


d) 255.0.255.255


Câu 9. Subnet
Mask dùng để: (chọn một câu đúng nhất)


a)
Nhận biết địa chỉ IP thuộc lớp nào


b)
Phân biệt Network ID với Host ID


c)
Chỉ định số máy tính trong mạng


d)
Phân biệt các máy tính trong mạng


Câu 10.
Card mạng là thiết bị:


a)
không thể thiếu trong mỗi máy tính


b)
để kết nối máy tính với mạng Internet


c)
để kết nối các máy tính thành mạng thông qua đường
truyền


Câu 11.
Hệ thống mạng máy tính bao gồm:


a)
Card giao tiếp với đường truyền


b)
Giao thức truyền


c)
Các máy tính với hệ điều hành mạng


d)
Tất cả các câu trên


Câu 12.
Thiết bị mạng nào sau đây là không thể thiếu được
trong mạng Internet


a)
HUB


b)
SWITCH


c)
ROUTER


d)
BRIDGE


Câu 13.
Phần cứng trung tâm để kết nối các máy tính trong
mạng cục bộ dạng sao là:


a)
HUB / SWITCH


b)
ROUTER


c)
CARD Mạng


d)
REPEATER


Câu 14.
Các hình thái (mô hình) mạng nào dưới đây là hình
thái mạng logic (logical topology)


a)
Star topology (mạng hình sao)


b)
Bus topology (mạng dạng tuyến)


c)
BroadCast


d)
Mô hình nào cũng được


Câu 15.
Các hình thái (mô hình) mạng nào vẫn hoạt động bình
thường khi có hỏng hóc xảy ra trên một đoạn nào đó của mạng


a)
Star topology (mạng hình sao)


b)
Ring topology (mạng dạng vòng)


c)
Bus topology (mạng dạng tuyến)


d)
Mô hình nào cũng được


Câu 16.
Giao thức (protocol) nào dưới đây được sử
dụng trong mạng cục bộ LAN khi muốn chia sẻ tài nguyên


a)
Vmware bridge Protocol


b)
File an Printer Sharing for Microsoft Networks


c)
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol


d)
Tất cả các câu


Câu 17.
Dịch vụ mạng nào dưới đây được sử dụng trong
mạng cục bộ LAN khi muốn chia sẻ tài nguyên


a)
Vmware bridge Protocol


b)
Internet protocol TCP/IP


c)
File an Printer Sharing for Microsoft Networks


d)
NWLink IPX/SPX/NetBIOS Compatible Transport Protocol


Câu 18.
Hình thức kết nối nào cho phép sử dụng tài nguyên
của bất kỳ máy tính nào trong một mạng


a)
Point to Point Protocol


b)
Client – Server


c)
Peer - to – Peer


d)
Câu a và c


Câu 19.
Hệ điều hành nào dưới đây có trợ giúp về tính an
toàn (security)


a)
Unix


b)
Windows NT / Windows 2000 / Windows XP


c)
Linux


d)
a, b, c đúng


Câu 20.
Chọn phát
biểu đúng nhất trong các phát biểu sau:


a)
Máy tính có thể nhiều hơn một tên, nhiều hơn một địa
chỉ IP, và nhiều hơn một card mạng


b)
Máy tính có
nhiều nhất một tên, nhiều địa chỉ IP, và nhiều card mạng


c)
Máy tính có
nhiều nhất một tên, và một địa chỉ IP


d)
Máy tính có
nhiều nhất một tên


Câu 21.
Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường
truyền


a)
route


b)
ipconfig


c)
tracert


d)
nslookup


Câu 22.
Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:


a)
IP


b)
TCP/IP


c)
FTP


d)
IPCONFIG


Câu 23.
Lệnh PING dùng để:


a)
kiểm tra các máy tính có đĩa cứng hay không


b)
kiểm tra các máy tính có hoạt động tốt hay không


c)
kiểm tra các máy tính trong mạng có liên thông không


d)
kiểm tra các máy tính có truy cập vào Internet không


Câu 24.
Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và dùng
Subnet Mask là 255.255.255.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông


a)
a. 192.168.1.3
và 192.168.100.1


b)
192.168.15.1 và
192.168.15.54


c)
192.168.100.15 và 192.186.100.16


d)
172.25.11.1
và 172.26.11.2


Câu 25.
Giao thức mạng nào dưới đây được sử dụng trong mạng
cục bộ LAN


a)
Internet protocol TCP/IP


b) NETBIOS


c) Cả
a và b


Câu 26.
Telnet dùng để:


a)
kiểm tra thư điện tử


b)
kiểm tra các máy chủ có hoạt động hay không


c)
điều khiển hoạt động của các máy chủ từ xa


d)
kiểm tra thư có trong hộp thư hay không


Câu 27.
Sử dụng FTP có thể:


a)
kiểm tra thư điện tử


b)
truy cập trang web trên máy chủ


c)
truyền tải files


d)
điều khiển máy tính từ xa


Câu 28.
Trong mạng cục bộ ngang hàng Peer to Peer khi có một máy tính hư hỏng


a)
không ảnh hưởng đến các máy tính khác


b)
ảnh hưởng đến tòan bộ hệ thống


c)
chỉ ảnh hưởng đến máy chủ


d)
chỉ ảnh hưởng đến 2 máy tính bên cạnh


Câu 29.
Một máy tính khi nối vào mạng có thể khai báo được
nhiều địa chỉ IP:


a)
Được


b)
Không được


Câu 30.
Các hình thái (mô hình) mạng nào dưới đây là hình
thái mạng vật lý (Physical topology)


a)
Star topology (mạng hình sao)


b)
Broadcast


c)
Ethernet


d)
Mô hình nào cũng được


Câu 31.
DNS giúp chúng ta:


a)
Tìm địa chỉ bằng số từ địa chỉ bằng chữ của máy tính
đích


b)
Xác định vị trí của máy tính đích


c)
Kiểm tra xem máy tính đích có hoạt động hay không


Câu 32.
Trong một mạng LAN được kết nối vào Internet thì:


a)
tất cả các máy tính trên mạng phải cài đặt cùng một hệ
điều hành


b)
tất cả các máy tính trên mạng chỉ có thể truy cập vào
cùng một trang web


c)
tất cả các máy tính trên mạng có thể truy cập vào nhiều
websites khác nhau


d)
tất cả các máy tính trên mạng phải có địa chỉ IP giống
nhau


Câu 33.
Mạng Internet là:


a)
mạng gồm nhiều máy tính


b)
là mạng gồm nhiều máy tính và mạng kết nối với nhau
thông qua thiết bị tạo lộ trình với phần mềm tương ứng để cung cấp dịch vụ tổng
thể.


c)
Mạng sử dụng giao thức TCP/IP


d)
Mạng có nhiều máy chủ


Câu 34.
Tốc độ truyền thông tin tối đa khi sử dụng kết nối ISDN (Intergrated Service Digital
Network), Theo tiêu chuẩn BRI (Basic Rate Interface) là


a)
56 Kbps


b)
64 Kbps


c)
112 Kbps


d)
128 Kbps


Câu 35.
Lớp 4 trong mô hình OSI là:


a)
Transport


b)
Network


c)
Presentation


d)
a, b, c sai

Câu 36.
Hình dưới đây cho biết máy tính này:


a)
không dùng giao thức truyền này


b)
Chỉ dùng một giao thức truyền


c)
dùng 2 giao thức truyền


d)
dùng 4 giao thức truyềnCâu 37.
Hình dưới đây cho biết máy tính này:


a)
không thể Share files và máy in trên mạng


b)
có thể Share files và máy in trên mạng


c)
cần cài thêm dịch vụ mới để Share files và máy in


d)
không câu nào đúngCâu 38.
Căn cứ vào hình dưới đây cho biết địa chỉ của máy
chủ dùng để kết nối mạng vào Internet là:a)
192.168.98.25


b)
192.168.98.1


c)
192.168.1.3


d)
255.255.255.0

Câu 39.
Hình dưới đây cho biết:


a)
Các máy tính thuộc 6 Workgroup khác nhau


b)
Các máy tính cùng thuộc Workgroup “Khoa cntt”


c)
Các máy tính không có liên kết mạng


d)
a b c đều sai


Câu 40.
Hình dưới đây cho biết:


a)
trong mạng đang có 6 máy tính kết nối theo kiểu mạng
ngang hàng


b)
trong mạng đang có 6 máy tính kết nối vào mạng Internet


c)
trong mạng đang có 6 máy tính kết nối để in ấn


d)
a b c đều không đúng


Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum