TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 3/11/2010, 22:55
MinhTuan
MinhTuan

Admin

Hướng dẫn đại hội chi đoàn
HƯỚNG DẪN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀNHướng dẫn đại hội chi đoàn Codoan

- Tại sao phải tiến hành Đại hội Chi đoàn ?
- Công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi đoàn.
- Chương trình Đại hội Chi đoàn.
- Cách thức tổ chức Đại hội Chi đoàn ...

I. TẠI SAO PHẢI TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN?
Đại hội Chi đoàn nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong một nhiệm kỳ (mặt mạnh, hạn chế), đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và bầu Ban chấp hành mới để lãnh đạo Chi đoàn giữa 2 kỳ Đại hội.
Việc tham gia chuẩn bị đại hội là nhiệm vụ của mỗi đoàn viên. Ban chấp hành Chi đoàn phân công nhiệm vụ cụ thể theo khả năng của đoàn viên, tránh ôm đồm công việc, dễ dẫn đến tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy đuợc trách nhiệm của bản thân đối với sinh hoạt chính trị quan trọng này.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO ĐẠIHỘI CHI ĐOÀN
Để đại hội Chi đoàn thành công, chi đoàn cần đầu tư thật tốt cho công tác chuẩn bị đại hội, bao gồm các bước sau:
• Lập kế hoạch tổ chức đại hội trên cơ sở định hướng chỉ đạo của Đoàn cấp trên. Kế hoạch cần xác định rõ: thời gian, địa điểm, các nội dung chính trong đại hội và phân công người chuẩn bị.
• Ban chấp hành chi đoàn dự thảo báo cáo hoạt động Chi đoàn trong nhiệm kỳ qua, bản kiểm điểm Ban chấp hành Chi đoàn trong việc lãnh đạo chi đoàn nhiệm kỳ qua và phương hướng hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.
• Chuẩn bị đề án nhân sự Ban chấp hành mới.
• Xin ý kiến Đoàn cấp trên về những vấn đề nêu trên.
• Triệu tập Đoàn viên dự đại hội, phân công đoàn viên thực hiện các khâu trong công tác tổ chức đại hội (trang trí, chương trình chi tiết, các hoạt động trước, trong và sau đại hội,…) để đại hội Chi đoàn thực sự trở thành một sinh hoạt chính trị quan trọng nhất, thể hiện ý thức trách nhiệm của từng đoàn viên.
Đại hội, hội nghị chi đoàn chỉ có giá trị tiến hành khi có ít nhất 2/3 số đoàn viên trong Chi đoàn tham dự.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
1. Chào cờ – quốc ca – đoàn ca – phút mặc niệm
2. Tuyên bố lý do – giới thiệu đại biểu
3. Bầu chủ toạ đại hội, chủ tọa giới thiệu thư ký đại hội
4. Chủ tọa công bố chương trình đại hội
5. Ban chấp hành nhiệm kỳ cũ đọc báo cáo của ban chấp hành đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động nhiệm kỳ qua, chương trình công tác nhiệm kỳ tới và bản kiểm điểm Ban chấp hành theo hướng dẫn của chủ tọa đại hội.
6. Đại hội thảo luận báo cáo, phương hướng, bản kiểm điểm.
7. Đại diện Đoàn cấp trên phát biểu
8. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương hướng và bản kiểm điểm toàn bộ hay từng phần nếu có ý kiến cần chỉnh sửa.
9. Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm vụ.
10. Chủ tọa trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban chấp hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và hướng dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.
11. Chủ toạ đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định cho rút tên hoặc không cho rút tên khỏi danh sách ứng cử. Đại hội biểu quyết thống nhất danh sách ứng cử.
12. Biểu quyết thông qua danh sách tổ bầu cử. Tổ bầu cử hướng dẫn thể lệ bầu cử.
13. Tiến hành bầu cử, công bố kết quả, ban chấp hành mới ra mắt, nhận nhiệm vụ.
14. Thông qua nghị quyết đại hội.
15. Bế mạc đại hội.
IV. CÁCH THỨC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
Đại hội Chi đoàn cần được thực hiện một cách nghiêm túc, đúng nguyên tắc điều lệ.
• Thời gian: chi đoàn phải lựa chọn thời điểm tổ chức đại hội phù hợp với điều kiện thuận lợi của đa số đoàn viên để bảo đảm đoàn viên của chi đoàn tham dự đầy đủ.
• Địa điểm: cần được tổ chức tại hội trường, phòng học, phònghọp,… để tạo không khí nghiêm túc.
• Khách mời: đại diện Đoàn cấp trên, các chi đoàn bạn, các đơn vị kết nghĩa.
• Trang trí buổi lễ: cờ nước, cờ Đoàn, chân dung chủ tịch Hồ Chí Minh, các khẩu hiệu,…
V. NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TRONG ĐẠI HỘI
• Chủ toạ đại hội là những người có nhiệm vụ điều hành đại hội theo chương trình đã được đại hội thảo luận, thống nhất; hướng dẫn cho đoàn viên thảo luận, biểu quyết văn kiện đại hội; lãnh đạo việc bầu cử, quyết định cho rút tên hay không cho rút tên trong danh sách ứng cử; giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra đại hội,… Do đó, chủ tọa đại hội nên bầu chọn những cán bộ – đoàn viên có khả năng tổ chức, điều hành, có uy tín và nắm chắc nguyên tắc điều lệ. Cơ cấu chủ tọa nên chú ý Ban chấp hành cũ, nhân sự dự kiến tham gia Ban chấp hành mới.
• Thư ký đại hội là người ghi biên bản đại hội, tổng hợp ý kiến phát biểu và các biểu quyết trong đại hội.
• Tổ bầu cử có nhiệm vụ hướng dẫn thể lệ bầu cử, chuẩn bị phiếu bầu hợp lệ, kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử, làm biên bản bầu cử.
VI. VIỆC BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI
Nguyên tắc bầu cử trong đại hội:
• Khi bầu cử hay biểu quyết phải có quá ½ số phiếu bầu (kể cả phiếu hợp lệ và không hợp lệ) hoặc quá ½ số người có mặt tán thành thì người đuợc được bầu mới trúng cử và nghị quyết mới có giá trị.
• Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng đã quyết định thì phải tiếp tục bầu lần thứ hai để lựa chọn trong số còn lãi của danh sách ứng cử. Nếu bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do đại hội quyết định.
• Trường hợp số người được quá ½ số phiếu bầu nhiều hơn số lượng được bầu thì chỉ lấy đủ số lượng được bầu và lấy từ người cao phiếu nhất trở xuống.
• Trường hợp số cuối cùng của số lượng người định bầu có 2 người trở lên và có số phiếu bằng nhau thì phải tổ chức bầu lại trong số những người đó chọn lấy người cao phiếu nhất. Người trúng cử trong số đó cũng phải có quá nửa số phiếu bầu.
Bầu chủ tọa đại hội:
• Sau nghi thức khai mạc, người dẫn chương trình sẽ điều khiển bầu chủ tọa đại hội. Đối với những chi đoàn có từ 3 – 8 đoàn viên: bầu 1 Đ/c chủ tọa (có thể là Bí thư chi đoàn). Đối với chi đoàn có đoàn viên đông có thể bầu 3 Đ/c vào đoàn chủ tịch.
• Việc bầu chủ tọa đại hội tiến hành bằng hình thức biểu quyết.
Bầu tổ bầu cử: có thể bầu từ 2 – 3 Đ/c bằng hình thức biểu quyết. Lưu ý người ứng cử vào BCH không được tham gia Tổ bầu cử.
Bầu ban chấp hành mới:
• Việc bầu ban chấp hành mới được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu kín.
• Chi đoàn có từ 3 – 8 đoàn viên: bầu bí thư, nếu cần thiết có thể bầu thêm phó bí thư.
• Chi đoàn có từ 9 đoàn viên trở lên: bầu từ 3 – 5 ủy viên ban chấp hành.
• Đại hội bầu các ủy viên ban chấp hành. Việc phân công chức danh bí thư, phó bí thư do ban chấp hành mới quyết định trong hội nghị Ban chấp hành chi đoàn lần 1.
VII. NHỮNG THỦ TỤC CẦN THIẾT ĐỂ ĐƯỢC ĐOÀN CẤP TRÊN CHUẨN Y KẾT QUẢ ĐẠI HỘI
Sau đại hội, Ban chấp hành Chi đoàn tiến hành họp phiên đầu tiên phân công nhiệm vụ các ủy viên ban chấp hành do bí thư chi đoàn cũ triệu tập.
Thủ tục đề nghị Đoàn cấp trên chuẩn y kết quả đại hội bao gồm: • Biên bản đại hội chi đoàn
• Biên bản họp phân công Ban chấp hành
• Danh sách trích ngang ban chấp hành mới
• Bản đề nghị đoàn cấp trên chuẩn y kết quả.

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum